יום שישי, 7.05.2021 |

פרסום מועדי הישיבות ומיקומן