יום חמישי, 22.10.2020 |

פרסום מועדי הישיבות ומיקומן