יום שישי, 7.05.2021 |

חברי המועצה

ישראל גל - ראש העיר

הרשימה המאוחדת
הרשימה המאוחדת
ביאליק 11
ביאליק 11
03-5311101 / 050-9349343
03-5311101 / 050-9349343
03-5311246
03-5311246
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

רון מלכה סגן ומ"מ ראש העיר - מחזיק תיק החינוך

הרשימה המאוחדת
הרשימה המאוחדת
הקשת 2,
הקשת 2,
03-5311105 / 050-9090070
03-5311105 / 050-9090070
03-5353839
03-5353839
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עמי כחלון - סגן ראש העיר

הרשימה המאוחדת
הרשימה המאוחדת
הרצפלד 7
הרצפלד 7
050-2406666
050-2406666
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

כוכבה קניסטר - חברת מועצה

הרשימה המאוחדת
הרשימה המאוחדת
הרצל 37
הרצל 37
054-2307777
054-2307777
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..l

עו"ד אלונה בומגרטן - חברת מועצה

הרשימה המאוחדת
הרשימה המאוחדת
הכפר 13
הכפר 13
054-5225137
054-5225137
03-6235123
03-6235123
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

נפתלי כהן - סגן ראש העיר - מחזיק תיק הרווחה ותיק תרבות תורנית

חזית דתית מאוחדת
חזית דתית מאוחדת
ישעיהו 2
ישעיהו 2
050-2533333
050-2533333
03-6358888
03-6358888

משה דאלי - חבר מועצה

חזית דתית מאוחדת
חזית דתית מאוחדת
ירושלים 36
ירושלים 36
050-6894958
050-6894958
03-5348739
03-5348739
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ירון יעקבי - משנה לראש העיר

מרצ
מרצ
הכפר 7
הכפר 7
052-2575780
052-2575780
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ישראל צימרמן - חבר מועצה

המקומיים
המקומיים
המעגל 32
המעגל 32
050-7477942
050-7477942
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תמרה שיפרין - חברת מועצה

מרצ
מרצ
תנועת המרי 2
תנועת המרי 2
054-6699755
054-6699755
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עו"ד גיל מיכלס - חבר מועצה

יש עתיד
יש עתיד
הנשיא 10
הנשיא 10
054-4444173
054-4444173
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עמית עשהאל - חבר מועצה

השכנים
השכנים
יצחק רבין 24
יצחק רבין 24
050-3054570
050-3054570
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עו"ד יעל ברנדויין הרציקוביץ - חברת מועצה

יש עתיד
יש עתיד
הכפר 14
הכפר 14
052-3661705
052-3661705
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

שי וידס - חבר מועצה

יש עתיד
יש עתיד
צה
צה"ל 94
054-8899769
054-8899769
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ליאת ארבל - חברת מועצה

המקומיים
המקומיים
הרימון 2
הרימון 2
054-6351023
054-6351023
077-3350702
077-3350702
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.