יום שישי, 7.05.2021 |

מבקר העירייה

סמכויות ותפקידי מבקר העירייה:

מבקר העירייה הוא תפקיד סטטוטורי, כלומר פונקציה שאינה תלויה.
מבקר העירייה בודק האם פעולות העירייה נעשו על פי החוק, תוך כדי שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. פקודת העיריות בסעיף 170א מגדירה במפורש את תפקידי מבקר העירייה.
במסגרת תפקידו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, סגני ראשי העירייה, חברי מועצת העירייה ועובדי העירייה.

מבקר העירייה רשאי אף לבצע ביקורת בכל גוף עירוני, תאגיד, מפעל, מוסד, או קרן אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או אשר משתתפת במינוי הנהלתם, כמו המתנ"סים בעיר, המועצה הדתית, החברה לפיתוח קריית אונו, מרכז הספורט והבריאות, העמותה לחינוך מוסיקלי ועוד.

המבקר יכול להרחיב את ביקורתו גם לגבי עמותות המקבלות תמיכה מהעירייה.

מדי שנה מגיש המבקר דוח המרכז את דוחות הביקורות שנערכו במהלך השנה, פירוט הלקויים שנמצאו והמלצות למניעת הישנותם.

דוח מבקר העירייה, לאחר הדיון בו במועצת העירייה, מתפרסם בציבור.
בנוסף, המבקר רשאי להגיש דוח על ממצאי ביקורת שערך בכל עת שיראה לו או כאשר ראש העירייה או הוועדה לענייני ביקורת דרשו ממנו לעשות כן.

מבקר עיריית קריית אונו משמש גם כממונה על תלונות הציבור בעירייה וזאת בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור) התשס"ח-2008.
לפי חוק זה, תושב אשר פנה בתלונה אל אגפי העירייה ולא קיבל מענה הולם לשביעות רצונו, רשאי לפנות למבקר העירייה לבדיקה נוספת.

פרטי יצירת קשר

משרד מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-5311140 

פקס: 03-5311191

דוא"ל: sigalasor@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש