יום שישי, 7.05.2021 |

לשכת ראש העיר

ראש עיריית קריית אונו: מר ישראל גל.

לשכת ראש העיר כפופה ישירות לראש העיר.
ראש העיר - ראש הרשות נבחר אחת לחמש שנים.
לראש הרשות יש סמכות עליונה בכל ענייני הרשות והוא ממונה על תפקודה התקין של הרשות ועל יישום החלטות המועצה.

ראש הרשות מופקד הן על קביעת מדיניות הרשות והן על ביצועה.
ראש הרשות הוא המכריע בכל ענייני הרשות.
חוק הרשויות המקומיות, התשל"ה-1975, מאפשר לראש הרשות להאציל מסמכויותיו לכמה בעלי תפקידים ובהם מנכ"ל, שתפקידו לדאוג לניהול השוטף של הרשות המקומית ולביצוע המדיניות שהתוו ראש העיר והמועצה.

תפקידי הלשכה:

  • לשכת ראש העיר אחראית על ניהול הרשות המקומית. מהלשכה יוצאות הנחיות ראש העיר לכל המחלקות.
  • הלשכה מבצעת בקרה על תפעולה של הרשות, לפי מדיניות העומד בראשה ומימושה בדרך היעילה והאפקטיבית ביותר, בכפוף לכללי המנהל הציבורי בישראל, תוך התקשרות למשרדי ממשלה.
  • הלשכה רואה באיכות עבודתה אלמנט מרכזי וחיוני, כדי לספק שרות אפקטיבי לשביעות רצון התושבים.
  • לשכת ראש העיר דואגת לשמור על רמת איכות השרות לתושבים. איכות השרות מתבססת על מדניות העירייה ועל דרישות וציפיות התושבים כפי שמובאים לביטוי בפניות התושבים ובמגע הבלתי אמצעי עמם.

עיקר מדיניות הלשכה:
השגת שיפור מתמיד בשירותים הניתנים לתושבים, הן מבחינת רמת איכות והן מבחינת קיצור זמן השירות.
שיפור תדמית והידוק הקשר עם התושב.
איכות ומצוינות הם חלק בלתי נפרד ממרקם העשייה בלשכת ראש העיר וככאלו, הם זוכים להדגשה והבלטה במטרות ויעדי העירייה, המביאות לידי ביטוי את מחויבות הלשכה לנושא.

פניות תושבים:
ניתן לפנות ישירות אל ראש העיר -
*בכל יום שני בין השעות 18:30 עד 19:30 באמצעות קו הטלפון הישיר שמספרו 03-5311223
*בשעות קבלת קהל בתיאום מראש מול רכזת פניות הציבור באמצעות טופס פניה
*באמצעות פניה בדוא"ל למחלקת פניות הציבור This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פרטי יצירת קשר

גב' רוית בן צור ברקי - מנהלת לשכת ראש העיר

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-5311101 

פקס: 03-5353839

דוא"ל:  ravit@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש   

גב' ז'קלין לוזון - רכזת פניות הציבור

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311159

פקס: 03-7956603

דוא"ל: info@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש 

מר ניר טאקו - יועץ ראש העיר

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו 

טלפון03-5311190

פקס: 03-5353839

דוא"לtako@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש    

גב' אתי סאפן מנהלת לשכת סגן ראש העיר

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו 

טלפון: 03-5311104-05

פקס: 03-5353839

דוא"ל: etys@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש