שבת, 19.06.2021 |

אגף רישוי עסקים


התפשטות נגיף הקורונה - הנחיות רישוי עסקים 


 

אגף רישוי עסקים אחראי על ניהול רישוי העסקים טעוני רישוי על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח, 1968 המגדיר במפורש את העסקים אשר לגביהם חל החוק. האגף מוסר אינפורמציה לאזרחים המעוניינים לפתוח עסקים בעיר.

האגף אחראי גם על הפעלת תהליך הרישוי.
תהליך קבלת רישיון עסק הוא מתמשך לרוב, כיוון שהוצאת רישיון העסק מתבצעת רק לאחר קבלת אישורם והסכמתם של הגורמים נותני האישור על פי סוג העסק - משרד הבריאות, משטרה, איכות הסביבה, כיבוי האש ומשרד העבודה. מתן אישור הגורמים מותנה בביצוע דרישותיהם והתאמת העסק המבוקש לתקנות ולדרישות.

מטרות הנפקת הרישוי הן שמירה על איכות נאותה של הסביבה, לרבות תנאי תברואה נאותים, מניעת מפגעים ומטרדים וקיום הדינים הנוגעים לתכנון ובנייה ולשירותי כבאות, מניעת סכנות ודאגה לשלום הציבור והבטחת בטיחות הנמצאים במקום העסק או בסביבתו.

אנו ממליצים לאזרח המבקש לפתוח עסק, עוד לפני חתימת החוזה, לפנות אל מחלקתנו כדי לבדוק מה הם התנאים המוקדמים לפתיחת העסק, כלומר האם ישנו אישור פתיחת עסק על פי תוכנית בניין ערים, גודל העסק על פי תקנות משרד הבריאות וכו'. בפנייה יש לציין כתובת מדויקת של העסק.

האגף אחראי גם על הפיקוח התברואי בעסקים ומבצע פעולות אכיפה יזומות עם הגורמים המאשרים כגון: מפקחי משרד הבריאות, וטרינר ראשי ותברואן העירייה.

 

הרפורמה החדשה ברישוי עסקים

חוק רישוי עסקים

משרד הפנים - רישוי עסקים 

איגרת רישוי עסקים 2019

רשימת בעלי עסקים עם רישוי עסקים

פרטי יצירת קשר

גב' דורית לוי - מנהלת מחלקה

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-5311163 

פקס: 03-5311231

דוא"ל: doritl@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: ימים א', ג', ד', ה' 8:00-12:30

                יום ב' בשעות 16:00-19:00