יום שישי, 7.05.2021 |

היועץ המשפטי

העירייה מחויבת למנות יועץ משפטי על פי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי) התשל"ו 1975.

היועץ המשפטי לעירייה מהווה גורם מרכזי בתפקודה החוקי של הרשות ובניהולה התקין.
תפקידו של היועץ המשפטי לתת יעוץ משפטי לעירייה ולמוסדותיה (מועצת העיר ועדות העירייה) ולייצג את העירייה בכל הסוגיות המשפטיות אתן מתמודדת הרשות.
כמו כן היועץ המשפטי משתתף בישיבות המועצה ומחווה את דעתו המקצועית על מנת לוודא שהחלטות המועצה המתקבלות עולות בקנה אחד עם הוראות החוק.

פרטי יצירת קשר

עו"ד אלון רום (שופט בדימוס) - היועץ המשפטי

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-5311140 

פקס: 03-5311191

דוא"ל: sigalasor@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש