יום ראשון, 7.03.2021 |

פרויקט תמ"א 38/2 - הריסה ובניה מחדש - של בנינים ברחוב מונטיפיורי

הליך שיתוף הציבור התקיים לגבי תכנון פרויקט תמ"א 38/2 - הריסה ובניה מחדש - של בנינים ברחוב מונטיפיורי (הגדל)

הליך שיתוף הציבור התקיים לגבי תכנון פרויקט תמ"א 38/2 - הריסה ובניה מחדש - של בנינים ברחוב מונטיפיורי
ההליך התקיים ביזמת ראש עירית קריית אונו, מר ישראל גל

הליך שיתוף הציבור התקיים לגבי תכנון פרויקט תמ"א 38/2 - הריסה ובניה מחדש - של בנינים ברחוב מונטיפיורי

במהלך השבועות האחרונים התקיים בקרית אונו הליך שיתוף ציבור בפרוייקט תמ"א 38/2 - הריסה ובניה מחדש של בניינים ברחוב מונטיפיורי במסגרת התכנית לחיזוק בפני רעידות אדמה. ההליך התקיים ביזמת ראש עירית קרית אונו מר ישראל גל, ובעקבות בקשות להיתר אשר הוגשו לועדה המקומית לתכנון ולבניה עבור תמ"א 38/2 בבניינים ברחוב מונטיפיורי.

מטרת הליך שיתוף הציבור בפרוייקט תמ"א 38/2 ברחוב מוניטיפיורי היתה בראש ובראשונה שקיפות כדי שהציבור יכיר את הפרוייקט ולאפשר לתושבים להיות מעורבים, להשתתף ולהשפיע תוך דיאלוג עם יזמי הפרוייקט והרשות המקומית. הליך שיתוף הציבור בקרית הינו ביטוי למדיניות ראש העיר והעיריה, לפיה יש לייצר שקיפות, לקיים הידברות עם התושבים ולקחת בחשבון את הצרכים והשיקולים של התושבים בהליכי התכנון בעיר.

בהליך אשר נערך בהנחיית "מתווה"- המרכז לבנית הסכמות, נטלו חלק תושבי רחוב מונטיפיורי והרחובות הגובלים, רוטשילד, לוס אנג'לס, מלצ'ט וארנון. ההליך החל עם פרסום העיריה "קול קורא" לתושבים לבוא ולהשפיע. תושבים רבים נענו והגיעו למפגש הראשון אשר התקיים בספריה העירונית קרית אונו. ראש העיר מר ישראל גל פתח את הערב ונכח בו לכל ארכו, כן נכחו מהנדסת העיר אדר' אנדה בר, נציגי היזם אשדר בוטיק וצוות התכנון בראשות אדר' סרג' פרמן. במהלך הערב הוצגה תכנית הפרויקט והתושבים שאלו שאלות והביעו עמדותיהם לגבי התכנית.

שאלות והערות התושבים נרשמו וצוות התכנון הקשיב ולמד על הבעיות העיקריות שמטרידות את תושבי השכונה לגבי הסביבה הקרובה העתידה להשתנות במסגרת התמ"א.
בהמשך ההליך התקיימו ישיבות נוספות של נציגי היזם והצוות המתכנן, בליווי נציגי העיריה, עם נציגי התושבים אשר התנדבו ליטול חלק בהליך ולייצג את תושבי רחוב מונטיפיורי והרחובות הסמוכים ועדכנו את התושבים בהתקדמות.

נציגי היזם והצוות המתכנן ביצעו בדיקות על הנושאים שעלו, לחלקם של הנושאים נמצאו פתרונות תכנוניים מוסכמים כבר במהלך הפגישות, וחלק אחר של הנושאים דורש בדיקות נוספות.
תכנית הפרויקט פורסמה כמתחייב על פי חוק והועדה המקומית תדון ותקבל החלטה בקשר לתכנית בהתחשב בהסכמות ובהתנגדויות הנוספות אם יהיו.

להלן עיקרי השינויים שהוסכמו בין הצדדים בהליך שיתוף הציבור:

  • צמצום מספר רמפות החניה מכוון רח' מונטפיורי למקסימום 3.
  • הקצאת רצועה ברוחב מטר לאורך רח' מונטפיורי מתוך מגרשי המגורים לטובת הציבור ובחינת שיפור הסדרי התנועה עקב כך תכנון הקומות העליונות עם נסיגה גם לכיוון רח' לוס אנג'לס.
  • בדיקה אקוסטית של דירות הגן שפונות צפונה ותכנון הקיר/הגדר בגבול הצפוני בהתאם להנחיות היועץ.
  • הכנת דו"ח כלכלי לעיון שמאי הוועדה.
  • בדיקה נוספת של נושא הפניית חלק מהמרפסות הפונות צפונה לצדדים.

ראש העיר מר ישראל גל בירך את ההליך, לדבריו: "הליכי התכנון בעיר קרית אונו הינם הליכים המתנהלים על פי החוק, אבל העיסוק בתכנון נוגע קודם כל באנשים שגרים בעיר, ובמקרה שלנו - התושבים של הבניינים במונטיפיורי לגביהם הוגשו הבקשות להיתר שזכאים לקבל מענה בטחוני ובטיחותי, והתושבים ברחובות הגובלים אשר המציאות הסביבתית משתנה גם עבורם. הליך שיתוף הציבור תם ולא נשלם. אנו נמשיך ונעדכן את התושבים בהתקדמות. אני מודה לכל מי שנטל חלק בהליך המשתף ועשה שימוש בהזדמנות להגיע ולהשפיע".

לצפייה בגרמושקה כפי שהוגשה לעירייה ובהסכמות שהתגבשו בין הצדדים כתוצאה מהליך שיתוף הציבור, לחצו על הקישור לאתר של הועדה המקומית לתכנון ובנייה

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרטי יצירת קשר

אדר' צביקה לוין - מהנדס העיר

דוא"ל: zvi_l@kiryatono.muni.il

גב' אתי בן-זקן - מזכירת מהנדס העיר

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311122 

פקס: 03-5311246

דוא"ל: ety@kiryatono.muni.il

 

גב' ג'ולי בראל - מזכירת אגף רישוי

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311166 

פקס: 03-5311246

דוא"ל: july@vaada-ono.co.il

גב' לוי מזל - מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311165 

פקס: 03-5311246

דוא"ל: mazal_l@vaada-ono.co.il

קבלת קהל

יום שני 16:00 עד 18:00
יום חמישי 08:30 עד 11:30

מר חיים נגר - מנהל אגף בינוי, בטיחות, חשמל ומאור

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311123 

פקס: 03-5311189

דוא"לmalka@kiryatono.muni.il

מר אודי אברהם - חשמלאי העירייה

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311126 

פקס: 03-7956639

דוא"לmalka@kiryatono.muni.il

מהנדס לאוניד פישל - מהנדס תשתיות

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311126 

פקס: 03-5311189

דוא"לLeonid@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתיאום מראש

מר אלי שטרן - מנהל בטיחות עירוני

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-5311203

פקס: 03-5311189

דוא"ל: elis@kiryatono.muni.il