יום שישי, 7.05.2021 |

תכנון והנדסה

 

אגף הנדסה ותשתיות בשיתוף עם הוועדה המקומית לתכנון ובינוי אחראים על פעילות הבנייה והפיתוח, פועלים לשיפור איכות חיי התושבים וליישום חזון ומטרות העירייה, כפי שהם נקבעים על ידי ראש העירייה והנהלת העירייה.

מחלקת הנדסה היא הזרוע המבצעת של העירייה בכל הקשור לתכנון ולהקמת מבני ציבור, גנים ציבוריים, תשתיות עירוניות ופרוייקטים ציבוריים נוספים בעיר, אחזקה שוטפת של מבני חינוך, ניהול נכסי העירייה וכדומה.

באחריות האגף נושאי התכנון, הפיתוח, הפיקוח והבקרה לבינוי ולתשתית עירונית.

האגף מעורב בתוכניות בניין עיר ופרויקטים תחבורתיים ברמת התכנון הארצית, המטרופוליטאנית והעירונית.

מדיניות הפיתוח והבינוי היא פועל יוצא של יישום תוכניות בנין ערים שבתוקף מהוות אמצעי עיקרי להכוונה וייזום תוכניות פיתוח, בנייה ציבורית ובינוי בעיר.

 

החלטה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים שכונתיים או רובעיים 17.5.2019

********

הקליקו כאן בכדי לראות את המצגת שהוצגה במפגש לתושבים שהתקיים ב-15.12.2016 . שימו לב! זהו קובץ גדול, מומלץ לצפות בו במחשב שולחני ולא בסלולרי.

עדכוני תוכנית המתאר:

פרטי יצירת קשר

אדר' צביקה לוין - מהנדס העיר

דוא"ל: zvi_l@kiryatono.muni.il

גב' אתי בן-זקן - מזכירת מהנדס העיר

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311122 

פקס: 03-5311246

דוא"ל: ety@kiryatono.muni.il

 

גב' ג'ולי בראל - מזכירת אגף רישוי

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311166 

פקס: 03-5311246

דוא"ל: july@vaada-ono.co.il

גב' לוי מזל - מנהלת הוועדה לתכנון ובנייה

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311165 

פקס: 03-5311246

דוא"ל: mazal_l@vaada-ono.co.il

קבלת קהל

יום שני 16:00 עד 18:00
יום חמישי 08:30 עד 11:30

מר חיים נגר - מנהל אגף בינוי, בטיחות, חשמל ומאור

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311123 

פקס: 03-5311189

דוא"לmalka@kiryatono.muni.il

מר אודי אברהם - חשמלאי העירייה

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311126 

פקס: 03-7956639

דוא"לmalka@kiryatono.muni.il

מהנדס לאוניד פישל - מהנדס תשתיות

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון03-5311126 

פקס: 03-5311189

דוא"לLeonid@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתיאום מראש

מר אלי שטרן - מנהל בטיחות עירוני

רחוב: יצחק רבין 41 קרית אונו

טלפון: 03-5311203

פקס: 03-5311189

דוא"ל: elis@kiryatono.muni.il