עידוד מיחזור והפחתת הטמנה

כללי

 • הכנת תוכנית אב להפחתת אשפה המועברת מהעיר להטמנה והגברת המחזור, בשיתוף המשרד להגנת הסביבה וקרן הניקיון.
 • שדרוג מוקדי המחזור בעיר.
 • הקמת מרכזי מחזור יחודיים שיכללו אפשרויות נוספות למחזור פסולת ותחנה (חניה) ירוקה לשם פריקת פסולת היישר מהרכב הפרטי ללא סיכון או הפרעה לתנועה.
 • נקודת איסוף פסולת אלקטרונית (איסוף מבתי התושבים בימי א', ד').
 • הכנת העיר לתהליך הפרדה במקור של שני זרמים (יבש ורטוב) וכמו כן הערכות עתידית ליישום חוק האריזות.

 

מרכזי מיחזור בעיר

בקריית אונו ישנם 22 מרכזי מחזור עיקריים בהם ניתן למחזר: קרטונים, אריזות זכוכית, בקבוקי פלסטיק, טקסטיל, סוללות, נייר ומוצריו, כמו כן, ניתן למחזר במרכזים אלו גם שקיות ניילון ודיסקים.

קרטונים ניתן למחזר בחלק ממרכזי המחזור העיקריים או באחד מ- 34 מתקנים מיוחדים לאיסוף קרטון.

בנוסף פזורות ברחבי העיר מאות נקודות מחזור בהן ניתן למחזר בקבוקים, נייר ומוצריו וטקסטיל.

פסולת אלקטרונית יש להוציא למדרכה בימים ראשון ורביעי.

 

מיקומי המתקנים:

 

חניה ירוקה
אנו גאים להזמין את תושבי העיר להשתמש ב"חניה הירוקה" במרכזי המחזור בעיר!
החניה הירוקה היא פיתוח מקורי שלנו בקריית אונו. בסמוך למרכזי המחזור הוקצתה חניה ירוקה לשימוש התושבים, לעצירה בטוחה ומוסדרת של רכבם הפרטי לצורך פריקת פסולת ממוינת במרכז המחזור.
החניה הירוקה מאפשרת לכל תושב להגיע עם רכבו למרכז המחזור בכל שעות היממה, לעצור למספר דקות, לפרוק בבטחה וברוגע את הפסולת הממוינת למיכלי המחזור השונים ולהמשיך בדרכו.

מרכזי המחזור בהם יש חניה ירוקה:

 • קורצ'אק פינת הקשת.
 • יצחק רבין בספורטק, מאחורי בית הקפה.
 • רחבת השקד פינת מרזוק ועזר.
 • נהר הירדן פינת נחל גמלא.
 • רמה פינת מונטיפיורי.
 • הדר ליד פארק צה"ל.