אגף לשירותים חברתיים

חזון האגף:

האגף לשירותים חברתיים פועל למתן שירותים המיועדים לקדם את רווחתם האישית של הפרטים בקהילה ואת רווחת הקהילה כולה.

מטרות:

  • מתן שירותים חברתיים מיטביים לתושבי העיר המבוססים על עקרונות מקצועיים וארגוניים איכותיים.
  • יישום מדיניות "עם הפנים לקהילה": פיתוח רצף שירותים ומסגרות בקהילה לטובת- קטינים בסיכון, אנשים עם פיגור ו/או מוגבלויות, אלימות במשפחה, קשישים וכו'
  • הקלה על המצוקות התפקודיות של התושבים (כלכלית, פסיכוסוציאלית, משפחתית ופרטנית).
  • מימוש מדיניות הרווחה מתוקף חזון ומדיניות הנהלת העיר קריית אונו ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

ערכי השירות:

  • עובדי האגף מחוייבים למתן שירותים תוך הקפדה על כבוד האדם, זכותו ליחס אנושי הוגן ושוויוני.
  • עובדי האגף מחוייבים למתן שירות מקצועי, איכותי וזמין למען התושבים.
  • עובדי האגף מחוייבים בשמירה על כללי הסודיות והאתיקה המקצועית המחוייבת על פי חוק העובדים הסוציאליים.

אוכלוסיית היעד:

האגף לשירותים חברתיים דואג לרווחתו של כל תושב אשר חווה משבר זמני או מתמשך במטרה להביא לתפנית חיובית ותפקוד מיטבי. האגף נותן דגש מיוחד לטיפול באוכלוסיות בסיכון, לאוכלוסיות בעלי צרכים מיוחדים ולאוכלוסיית הזקנים.

כל תושב רשאי לפנות ולהיעזר בשרותי האגף ולקבל מענה טיפולי, ייעוצי, תמיכתי, מתן מידע, מיצוי זכויות וסיוע חומרי, כפוף למבחן זכאות.

תחומים מרכזיים בהם האגף מטפל:

טיפול בפרט, טיפול בגמלאי, טיפול בהתמכרויות, טיפול בנערות, מרכז לטיפול באלימות, עבודה קהילתית, פיגור, אוטיזם, התנדבות: שי"ל, גישור, קהילה נגישה, סדרי דין, תעסוקה, חירום ועוד.

דרכי הסיוע:

סיוע טיפולי: במסגרת זו כלולים כל סוגי השירות הייעוצי, שיחתי המיועד לסייע ללקוחות: פרט, משפחה או קבוצה, להתמודד ביתר הצלחה עם בעיות אישיות, או בין אישיות שהם מעוניינים בשינוי חיובי לגביהן.

סיוע חומרי: מתן סיוע כספי לרכישת מוצרים, או שרותים, ללקוחות העונים על קריטריונים של נזקקות וזכאות הנקבעים ע"י משרד הרווחה והשרותים החברתיים בהתאם למשאבים הכספיים העומדים לרשות המחלקה.

פיתוח והפעלת מסגרות טיפוליות, שיקומיות וחברתיות שהן חלק ממגוון השירותים שהיא מעמידה לרשות הלקוחות.

מחלקות האגף כוללות:

עבודה קהילתית, שירות לנערה, המרכז לשלום המשפחה, טיפול פרטני במשפחה ובזקן, היחידה לטיפול בהתמכרויות, טיפול בנכה ומשפחתו , יחידה למניעת התעללות והזנחה בזקן, טיפול בניצולי שואה, טיפול בפגיעות מיניות, מועדוניות לילדים בסיכון, בית חם לנערות, מועדון נוער, מועדוניות לילדים על הרצף האוטיסטי, מועדון לאוכ' מש"ה [21+] , מועדוני קשישים, שי"ל, מרכז גישור, בית המתנדב ועוד.

פנייה ראשונה לאגף:

יש לפנות למזכירות התחום הרלוונטי על מנת לתאם פגישה ראשונית- ניתן לפנות במייל או טלפונית.

הפנייה תבחן על ידי עובד סוציאלי האחראי על טיפול בפניות חדשות ("אינטק")

לאחר בדיקת הפנייה והגדרת הבעיה, הפנייה מועברת לעו"ס לפי תחום הבעיה שהוגדרה.

 

חדשות והודעות האגף לשירותים חברתיים   לאלפון עובדי האגף והמחלקות

 

פרטי יצירת קשר

מר נפתלי כהן - סגן ראש העיר מחזיק תיק הרווחה

מר עידו ז'ולטי - מנהל האגף

רחוב: יאיר שטרן 1, קרית אונו

טלפון03-9408801 

דוא"לido@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: בתאום מראש

גב' חגית אלעל - מזכירת האגף

 

רחוב: יאיר שטרן 1, קרית אונו

טלפון: 03-9408800 

פקס: 03-9408844

דוא"ל: hagita@kiryatono.muni.il

קבלת קהל: ימים א',ג',ד',ה' 8:00-15:30

                יום ב'  8:00-13:00, 16:00-19:00