חטיבת ביניים

בקריית אונו ישנן שתי חטיבות ביניים:

חט"ב שז"ר

חט"ב בן צבי