שבת, 19.06.2021 |

מחלקת חינוך יסודי ועל יסודי

החינוך הוא אחד השירותים הממלכתיים מהנפוצים ביותר, הניתנים באמצעות הרשות המקומית. בשנים האחרונות, ניכרת מגמה למסירת הרשאות למשרד החינוך אל רשויות מקומיות, ואניתן להן חופש הפעולה הקרבה בהמון. הכפועל יוצא של שינויים אלה הגדלו הסמויות והתרבו התפקידים של המחלקות החינוך ברשות המקומית ובשל כך התחזק הצורך בבחירת אנשי חינוך מקצוע להובלת מערך החינוך העירוני.

המחלקה לחינוך יסודי וליסודי הוקמה בשלהי שנת 2011, כדי לתת מענה לגידיות הדמוגרפי והדיב הקצבית של העיר, הצד דרישת התושבים למען האיכות והאיכות האיכותית במערכת ההינכית, תוך התאמתם לחינוך במאה ה -21 בהיבט הטכנולוגיה וההפדוגוגי.

צוות המחלקה אחראי על ניהול המערך החינוכי מכיתה א'- י"ב, בהובלת המטרות והיעדים לקידום פדגוגיה חדשנית/ מיטבית, לצד התייעלות ארגונית, למען שיפור השירות לתושב ומתן מענה איכותי וזמין לתושבים ולגורמים השותפים בהובלה החינוכית, בדגש על:
1. פדגוגיה מיטבית- קידום תכניות ויוזמות פדגוגיות בחינוך היסודי והעל יסודי, המעוגנים בתכניות עבודה ומנגנוני בקרה ומשוב.
2. חדשנות ויזמות- התאמת מערכת החינוך למאה ה-21, תקשוב וחדשנות חינוכית, בהיבט הפדגוגי ובהיבט הטכנולוגי.
3. איכות השירות- הקפדה על שרות יעיל וזמין, ומתן מענה הולם לפניות תושבים, ולגורמים נוספים.
4. יעילות ואפקטיביות- שיפור וטיוב תהליכים ארגוניים במחלקה מפנים ומחוץ, תוך כניסתם של כלים ומנגנונים להתייעלות בממשקים הרלוונטיים.

 

תחומי אחריות :
א. ניהול מערך החינוך היסודי והעל-יסודי ואחריות על ביצוע המדיניות של הרשות המקומית בהלימה למדיניות משרד החינוך, גיבוש ויישום תכניות עבודה שנתית ורב שנתית, כולל בקרה על ביצועה (בתחומים השונים). התאמת מע' החינוך למאה ה-21, ליווי, מעקב ובקרה של בתי הספר היסודיים והעל יסודי כדלהלן:
*קיום קשר שוטף עם מנהלי בתי הספר וניהול ישיבות לקידום נושאים רלוונטיים.
*בחינה של תכניות העבודה השנתית של כל מוסד ואישורה (פדגוגית ותקציבית).
*מעקב אחר יישום התוכניות ובקרה על אופן הניהול של בתי הספר.
*יצירת דרכים להעלאת רמת ההישגים של התלמידים וצמצום הפערים הלימודיים.
*קידום תכניות הכשרה, הדרכה ,השתלמויות ופיתוח מקצועי של צוותי החינוך.
*קידום פרויקטים להעשרה חינוכית וחברתית של התלמידים.
*תכנון, ביצוע וניהול תקציב החינוך היסודי והעל יסודי.

ב. ניהול תשתיות המיועדות לתחום אחריות המחלקה (פיזית, פדגוגית, ארגונית ומשאבי אנוש).

ג. ניהול מערך הרישום למוסדות החינוך היסודי והעל יסודי: אחריות לרישום ולשיבוץ תלמידים לקראת כל שנת לימודים חדשה (ובמהלכה...), גיבוש קריטריונים ותנאי סף לקבלת תלמידים למוסדות החינוך (עפ"י אזורי הרישום והמדיניות העירונית). בניית מנגנונים וניהול וועדות בתהליכי רישום ושיבוץ בממשק עם בתיה"ס והרשות המקומית.

ד. קידום יוזמות, פרויקטים ואירועים פדגוגיים וחברתיים במוסדות החינוך היסודי והעל יסודי.

ה. טיפול במערך כוח אדם, הצטיידות, ברכש ובתחזוקה של מוסדות חינוך, באמצעות גורמי העיריה .


תכניות פדגוגיות בחינוך היסודי והעל יסודי:
"בתים פתוחים" לחדשנות פדגוגית בבתיה"ס ברוח המאה ה- 21.
"מיזם עירוני " – להובלת יזמות וחדשנות פדגוגית בסביבה הדיגיטלית.
'אולימפי-ידע מתמטית מתוקשבת'- ב"נעלי בית" – ראשונה מסוגה בארץ !
תכנית מעברים- ליצירת רצף פדגוגי בין הגן - היסודי- חט"ב- תיכון.
ניווט וירטואלי במסגרת לימודי 'קריית-אונו עירי'- בשכבות ד' בעיר.
יום מקוון עירוני בנושא "מעברים" בדגש על "חינוך לאזרחות דיגיטלית".
"בימת תוצרים" – סיכום שנתי של העשייה הפדגוגית בבתיה"ס בדגש על יזמות.
פורום עירוני- "הקשבה, תקשוב ומה שביניהם..." (לפסיכולוגים, יועצות ורכזי תקשוב בתיה"ס)
קידום תהליכי פיתוח והטמעה של למידה משמעותית בבתיה"ס .
פורום חינוך חברתי– תכניות עבודה חברתיות משותפות בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.
בתיה"ס של החופש הגדול ובתי הספר של החגים - הארכת שנה"ל בבתיה"ס לכיתות א'-ג '.
"מערכת לניהול פדגוגי" המסלול לליבה בשיטוף "עתיד הדעת" - תכנית לקידום הישגים.
פרויקט השאלת ספרי לימוד בכל בתי הספר בעיר
"פרלמנט ילדים" שכבות ה '- ו' - פיתוח מנהיגות תלמידים.
חמש אצבעות - תכנית ייחודית של חינוך לימודים בשילוב ספורט, בשיטוף עם הקריה האקדמית אונו.

פרטי יצירת קשר

מירב וייס - מנהלת מחלקת בתי ספר

חינוך יסודי ועל יסודי - צוות המחלקה

גב' סיגלית יחיאל הברי - מזכירת המחלקה

דוא"ל: sigalit@kiryatono.muni.il


גב' קרן יעקב - רכזת השירותים הדיגיטליים

 דוא"ל: kereny@kiryatono.muni.il

 

רחוב: יצחק רבין 2 קרית אונו

טלפון03-5300600 שלוחה 2

פקס: 03-5356019

קבלת קהל ומענה טלפוני

קבלת קהל:

ימים א', ג', ה' 08:30 - 13:00

יום ב' 16:00 - 18:00

מענה טלפוני:

ימים א', ג', ה' 13:00 - 15:30

ימים ב', ד' 08:30 - 11:00