שבת, 19.06.2021 |

המחלקה לטיפול בפרט

בקריית אונו קיימות מסגרות חינוכיות הנותנות מענה לתלמידי החינוך המיוחד המתגוררים בעיר ומחוצה לה.
ילדים בעלי צרכים מיוחדים מגיל 3 ועד גיל 21 משולבים במסגרות החינוך הרגיל, החינוך המיוחד לסוגיו ומסגרות משלבות אחרות ברחבי הארץ.

מסגרות חינוך מיוחד הקיימות בעיר:

  • גנים טיפוליים – עיכוב שפתי או תקשורתיים
  • כיתות מיוחדות (בבתי ספר) – כיתות לליקויי למידה וכיתות תקשורתיות.

פעילות בתחום החינוך המיוחד:

  • קיומן של ועדות השמה לילדים בעלי צרכים מיוחדים
  • מציאת מסגרות מתאימות ושיבוץ תלמידים הזכאים לשירותי החינוך המיוחד
  • מעקב אחר השתלבות תלמידים
  • איתור, ליווי ומעקב אחרי תלמידים בסיכון ומניעת נשירה
  • ועדות התמדה
  • שיבוץ סייעות רפואיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.
  • שיבוץ סייעות אישיות לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

פרטי יצירת קשר

גב' טלי משה - מנהלת המחלקה

גב' סיגל דגמי - מזכירת מחלקה

רחוב: רבין 2, קריית אונו

טלפון03-5300640 

פקס: 03-5249056

דוא"לsigald@kiryatono.muni.il

קבלת קהל ומענה טלפוני

קבלת קהל:

ימים א', ג', ה' 08:30 - 13:00

יום ב' 16:00 - 18:00

מענה טלפוני:

ימים א', ג', ה' 13:00 - 15:30

ימים ב', ד' 08:30 - 11:00