בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" הועברו לכלל הקבלנים העובדים בעיר. הקבלנים ומנהלי העבודה מחויבים לעמוד בכללים אלו.

מדי יום מנהלי העבודה מעבירים למחלקת הפיקוח על הבניה את רשימת העובדים בהתאם להנחיות הנ"ל. משטרת ישראל מבצעת בדיקות באתרי הבניה. במקביל העירייה מקיימת סיורים של יחידות הכוננות הצבאית והאזרחית, סביב אתרי הבניה. במידה ומתעורר חשד צרו קשר עם מוקד 100 של המשטרה.