לבנת, ניסתה להימלט במכוניתה מהמסיבה ברעים, אך כדורי המרצחים הארורים השיגו גם אותה.
תנחומינו העמוקים למשפחת לוי, אביה יואב, אמה זימרתיה, ותשעת אחיה ואחיותיה.

יהי זכרה ברוך.