קריית אונו מחבקת את משפחתו של ד''ר דניאל לוי לודמיר ז''ל.
אלפי תושבים ותושבות, משפחות, בני נוער וילדים נענו לקריאה להגיע וללוות את המשפחה בדרכה לבית העלמין ביהוד, מפתח בית המשפחה לאורך רחובות המייסדים וצה''ל, ניצבו בחולצות לבנות ודגלי ישראל. 
עת יצאה המשפחה האבלה לדרך, התגלגלה שירת התקווה ספונטנית לאורך הרחובות .
אנחנו ננצח