עיריית קריית אונו ותנועת הצופים  מזמינות אתכם.ן לפעילות בחדרי דיירים בבניינים ברחבי העיר, לילדים בגילאי יסודי (7-9 || 10-12).

הפעילות תהיה הפגתית, מהנה, תוכוון בעיקר ליצירת חלון מהנה לילדים בימים אלו ותועבר ע”י מדריכים מטעם התנועה. בניין שירצה להשתבץ, נשמח שהועד ירשם.

להרשמה