המוקד העירוני שלנו על עובדיו ומתנדביו פועל 24/7 .
מתחילת המלחמה הגיעו מאות פניות מתושבים, בשלל נושאים, עליהם המוקדנים נתנו מענה והפעילו מידית את הגורם המטפל לטובת ציבור התושבים והתושבות.

פניות של תושבים הזקוקים לסיוע נפשי, או בן משפחה הזקוק לכך, הופנו לטיפול אגף לשירותים חברתיים, פניות של אזרחים מודאגים שראו מראה חשוד הופנו לטיפול אגף הביטחון והוקפצו סיירים, פניות בנושאי מפגעים טופלו על ידי אגף שיפור פני העיר, פניות בנושאי המקלטים הציבוריים טופלו על ידי מחלקת החירום, ופניות מחממות את הלב של תושבים ותושבות המעוניינים.ות להתנדב הופנו למחלקת ההתנדבות העירונית.

המוקד העירוני עומד לשירותכם 24/7 בטלפון 9994*