חושבים שקשה למצוא דירה למגורים בארץ? אז מסתבר שיש מי שמתקשה למצוא דיור יותר מאיתנו.  הירגזים הארץ ישראליים המצויים נלחמים על מקומות קינון, עם מינים רבים הגדולים וחזקים מהם! לכן הוחלט ביוזמת מחלקת איכות הסביבה, ופעילות משותפת עם מחלקת הנוער ומחלקת האחזקה לסייע לירגזים במלחמת הקינון נגד מינים פולשים. במסגרת הפעילות נרכשו כ-50 תיבות קינון אשר נדרשו להרכבה, ולאחרונה, מחלקת הנוער העירונית קיימה פעילות בה בנו יחד עם התושבים את תיבות הקינון, אשר הותקנו ברחבי העיר ע"י עובדי מחלקת אחזקה

הירגזים זוכים לדיור מוגן בחינם בקריית אונו

בתמונה: הירגזים זוכים לדיור מוגן בחינם בקריית אונו

תמונה: אגף שפ"ע, עיריית קריית אונו