עיריית קריית אונו דאגה לרכוש, בשבוע שעבר, שקי מזון עבור חתולי הרחוב. השקים פוזרו בקרב מאכילי החתולים המתנדבים ברחבי העיר. המבצע התאפשר הודות ליוזמה וההובלה של הנושא על ידי עמית עשהאל, חבר המועצה ומחזיק תיק איכות הסביבה, והמחלקה לאיכות הסביבה באגף שיפור פני העיר בסיוע השירותים הווטרינריים גוש דן.

תמונה: מסירת שקי האוכל למתנדבים

צילום: המחלקה לאיכות הסביבה, עיריית קריית אונו