קריית אונו רכשה מדיחי כלים לגני ילדים כחלק ממדיניות עיר ירוקה למעבר לכלים רב פעמיים וכחלק מהרפורמה של המשרד להגנת הסביבה, המעודד שימוש בכלים רב פעמיים ואף סייע, לשם כך,  ברכישת המדיחים. מי שדחף והוביל את המהלך החשוב הזה, היה עמית עשהאל, חבר המועצה ומחזיק תיק איכות הסביבה שביחד עם הנהגת ההורים ואגף החינוך, אפשר את היישום בקריית אונו.

ישראל גל, ראש העיר: המהלך החשוב הזה ישפיע גם על אורח החיים של כולנו, דרך הילדות והילדים, שיכירו את החשיבות שבשמירה על איכות הסביבה, כי בסוף, הכדור שלנו בידיים שלהם.

עמית עשהאל, מחזיק תיק איכות הסביבה: "צעד קטן לטובת הילדים בגני הילדים, צעד ענק לאיכות הסביבה".