בשבוע שעבר הסתיימה פעילות קבוצת התמיכה לפרידה וגירושין בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי באגף השירותים החברתיים של עיריית קריית אונו. הקבוצה פעלה במשך 14 מפגשים ושימשה מרחב תומך ומסייע להתמודדות עם קשיים הנוגעים בפרידה וגירושין.          פרידה וגירושין הם אחד ממשברי החיים הקשים שאדם עלול להתמודד עמם. מדובר במשבר המצריך התמודדות בכמה רבדים: האישי, הזוגי, המשפחתי, החברתי והכלכלי, כשהוא רצוף אתגרים הקשורים לתחושות אובדן של בן או בת הזוג, אובדן החלומות והפנטזיות ביחס לעצמי, לזוגיות ולמשפחה, פרידה מהרגלים וקשרים עם בני משפחה ולעיתים עם חברים, תחושות כמו אשמה, בושה, כישלון, חרדה, התמודדות עם מצבים רגרסיביים של הילדים ועוד. כל זאת, תוך מאבק משפטי, בד"כ קשה ומתיש ולעיתים תוקפני ואלים סביב הפירוק - הן בהיבט הכלכלי והן בסוגיות הוריות. במקרים רבים, כשהקשיים לא מקבלים מקום ל"פירוק" והכלה אמפטית, הכאב הופך לתוקפנות ומייצר מערכות יחסים קונפליקטואליות, תגובות זעם ונקמנות המתישות ופוגעות הן בהורים וכמובן בילדיהם. בשל כך ולצד העלייה בשעורי הגירושין (שהגיעו לכדי 30%-40% מכלל הזוגות הנשואים), הוחלט בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי שבאגף לשירותים חברתיים בקריית אונו להקים קבוצת תמיכה לנשים וגברים המצויים בתוך תהליך פירוק הזוגיות והמשפחה. בקבוצה יכלו המשתתפים להביא ולעבד תכנים הקשורים לחוויות האובדן, תחושות האבל והכאב, החרדות נוכח מצבי אי הוודאות השזורים בשינויים הרבים שהתהליך מזמן וצרכי ההתארגנויות מחדש, גם כהורים. בסיום הקבוצה דיווחו חבריה וחברותיה על היותה משמעותית עבורם ועל כוונתם להמשיך להיפגש ולקיים פעילויות משותפות גם לאחר הסיום הפורמאלי. הקבוצה הונחתה ע"י מיכל בסן ויריב בן פורת, מטפלים משפחתיים מצוות התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי בקריית אונו.

צילום: ציירה מיכל בסן, מתמחה בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי ואחת ממנחות הקבוצה בהקשר לתכניה.

צילום: אגף השירותים החברתיים, עיריית קריית אונו