על פי מפקד האוכלוסין שהסתיים ב- 31.12.2022, קריית אונו מובילה בשיעור ההשבה הסופי עם 89%, כשהממוצע הארצי של שיעור ההשבה הוא- 82%. התוצאות הרשמיות יתפרסמו לקראת הרבעון השלישי של 2023. המידע התקבל ודווח לישראל גל, ראש העיר, על ידי אבי הדר, מנהל משרד אזורי- תל אביב מפקד האוכלוסין - אגף בכיר עבודת השדה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

ישראל גל, ראש העיר: "תושבי ותושבות קריית אונו מוכיחים שוב את מעורבותם החברתית הרבה וממצאי שיעורי ההשבה מחזקים זאת.

מפקד האוכלוסין 2022 הסתיים