מועצת העיר קריית אונו אישרה בשבוע שעבר את תקציב העירייה לשנת 2023. התקציב יעמוד השנה על סך של 381 מיליון ש״ח. בהליך הכנת התקציב התקיימו דיונים עם מנהלי האגפים והמחלקות בעירייה, בהם הוצגו תכניות העבודה לשנת 2023. העירייה תפעל לספק את מלוא השירותים לתושבים תוך שמירה על מסגרת התקציב ואיזון תקציבי, וצפויה להגדיל את ההכנסות העצמיות עקב תוספת של עסקים ומסחר בעיר, התייעלות וכו'.

הוצאות החינוך צפויות לגדול לכ- 157 מיליון ₪, ולהוות כ- 41% מהתקציב, כאשר העירייה אף מגדילה את השתתפותה בהוצאות החינוך לאורך השנים על אף הקיצוצים בתקציבי משרד החינוך. השנה תמשיך העירייה במימוש החזון של יישוב עירוני השומר על ייחודו ביחד עם התפתחות מתמדת בתשתיות, בשמירה על הניקיון ואיכות הסביבה, בפיתוח מרכז התעסוקה והפנאי MY ONO  בצומת סביון, בשיקום ובחידוש מוסדות החינוך והקמתם של מוסדות חינוך חדשים, תוך התייעלות בפעילות השוטפת הענפה ושיפור השירות לתושב. כל זאת, תוך ביסוס מעמדה של קריית אונו כרשות עצמאית ובלתי תלויה בגורמים חיצוניים.  

רו"ח ליאור בן-טריה, גזבר העירייה: "על אף האתגרים, תקציב 2023 מבטא גידול תקציבי בפעולות העירייה ובשירות לתושב בכל התחומים, ומימושו יורגש ע"י תושבי העיר בתחומי החיים הקרובים המיידים הנוגעים בכל אחת ואחד מהתושבים והתושבות."

ישראל גל, ראש העיר: " אני מודה לשותפיי להנהלת העיר, לעובדי ולעובדות העירייה, ובפרט לגזבר העירייה ולצוותו, על העבודה הנהדרת שנעשית מאחורי הקלעים. ביחד נמשיך להוביל מצוינות בחינוך, נשפר את מערך התחבורה בעיר, את השירות לתושב, ואת ההכנסות מהארנונה העסקית. נמשיך לתת שירותים חברתיים ופיזיים ברמה גבוהה וננהל את העיר באחריות גדולה מתוך הסתכלות על עתידה של העיר".

בצילום מימין: רו"ח ליאור בן טריה, גזבר העירייה, ישראל גל ראש העיר קריית אונו, חיים סופר מנכ"ל העירייה

צילום: עיריית קריית אונו