בשבוע שעבר נפתחה בקריית אונו "ספריית חצר" במרכז דרכטן בעיר. מדובר על פיילוט עירוני שבו קמה ספריה הפתוחה לשימוש הציבור, שמוצבים בה ספרים שהועברו אליה ישירות מהספרייה העירונית של המתנ"ס. בספריה ניתן להשאיל ספרים ולמסור ספרים והיא מתופעלת בזכות מתנדבים שספרים קרובים לליבם. בהמשך מתוכננים במקום אירועים פתוחים לקהילה בנוסח שעת סיפור. במקביל, מתוכננות להיפתח שת ספריות חצר נוספות בשכונת פסגת אונו ובגינת בצרי ברחוב שאול המלך ועם הצלחת הפיילוט, הכוונה להציבן בגינות ציבוריות נוספות בעיר. הוביל את הפרויקט ודחף להקמתו, עמית עשהאל, חבר המועצה ומחזיק תיק איכות הסביבה בשיתוף אהרון צ'יקורל, מנהל המחלקה לאיכות הסביבה, עמי כחלון, יו"ר הנהלת המתנ"ס, הספרייה העירונית ואגף שירות לתושב.

תמונה: ספריית החצר בדרכטן

צילום: המתנ"ס