בשבוע שעבר הגיעו לאירוע הטמנת פקעות ופיזור זרעים בחורשת קובו בקריית אונו משפחות רבות מכל קצוות העיר, יחד עם קהילת מנטרי הפרפרים של העיר ורכזי ופעילי הגינות הקהילתיות. המשפחות קיבלו כלי עבודה ויחד טמנו בהתלהבות רבה כ- 270 פקעות ופיזרו זרעים של כ- 12 מינים שונים של צמחי בר. צמחי הבר הם צמחים ארץ ישראלים מקומיים שנשתלים פעם אחת ופורחים כל שנה, לא דורשים השקיה, מיטיבים עם הקרקע ומושכים פרפרים ומאביקים. צמחי הבר ישתלו גם בחורשת ההסתדרות ובחורשת ה-80  בעיר על ידי ילדי וילדות בתי הספר במסגרת לימודיהם בחווה החקלאית. הפעילות התקיימה בהובלת מחלקת איכות הסביבה עם מחלקת גנים ונוף ורכזת הגינה הקהילתית שבחורשת קובו, טלי יעקובי.

תמונה: שותלים ונהנים

צילום: המחלקה לאיכות הסביבה, עיריית קריית אונו