בשל מצוקת כוח אדם, מועצת העיר קריית אונו, אישרה בישיבתה האחרונה המשך העסקת סייעות, סייעות רפואיות ומלוות בחינוך המיוחד מעל גיל 70.  מדובר בבשורה של ממש עבור כל הנוגעים בדבר: עבור העירייה, שמעסיקה את העובדות ומההיכרות עם טיב עבודתן יכולות כעת להמשיך את העסקתן ובכך לפתור את הקושי למצוא עובדים מתאימים לתפקידים אלו, ומהצד השני, אותן עובדות מסורות יוכלו להמשיך ליהנות מעבודתן ולהמשיך לעבוד למחייתן.