לידיעת הציבור,

בימים אלה הוצבה מצלמה נייחת ברחוב שאול המלך פינת רחוב ירושלים (אזור המרכז המסחרי).  

המצלמה נועדה לאכוף עבירות חנייה המפרות את הסדר הציבורי ומסכנות חיים, ובמקום מוצב שלט אזהרה המורה על אכיפת חנייה באמצעות מצלמות.
 

העירייה פועלת עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2018
תוך בחינה זהירה ושימוש מוגבל לצורך הגנה על הזכות החוקית לפרטיות