במסגרת התכנית "מתחברים לכנסת", התקיים לפני מספר ימים יום פעילות מיוחד בו "הכנסת" הגיעה לבית ספר רימונים בקריית אונו. יום זה  אפשר התוודעות למטרותיה, לתפקידיה ולעשייתה היומיומית של הכנסת בעזרת צוותי הדרכה שערכו פעילות לתלמידי שכבות ה'-ו'. התכנים הועברו בתחנות למידה, במשחק ובהפעלה. מדריכות ומדריכי מרכז המבקרים הגיעו לבושים במדים הייצוגים של מרכז המבקרים בכנסת עם ערכות פעילות שסביבם מתקיימת הפעילות החווייתית; היכרות עם אולם מליאת הכנסת ועם התהליכים הדמוקרטיים המתקיימים בו, משחק סולמות וחבלים בנושא חקיקה, הדמיית דיון בוועדה, משחק מגילת העצמאות ועוד. הדגש בפעילות ניתן לטיפוח ערכי דמוקרטיה וסובלנות ולטיפוח ערכים של אחריות חברתית, מנהיגות וגאווה מקומית.

מדריכי מרכז המבקרים

בתמונה: מדריכי מרכז המבקרים של הכנסת עם ישראל גל, ראש העיר קריית אונו, רון מלכה, מ"מ ראש העיר ומחזיק תיק החינוך ומנהלות אגף החינוך.

צילום: עיריית קריית אונו