מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך תושבי קריית אונו - סופרים אתכם!  

במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגש מנכ"ל עיריית קריית אונו- חיים סופר וצוותו עם הנהלת מפקד האוכלוסין. חיים סופר: "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה, קורא לתושבי קריית אונו הנדגמים להשיב לשאלון המפקדי".  

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. השבוע נפגשו חיים סופר- מנכ"ל העירייה, חן ארד- מנהלת אגף אסטרטגיה ומיכל רוזנשיין- מנהלת האגף שירות לתושב
עם מנהל המשרד האזורי תל אביב של מפקד האוכלוסין- אבי הדר ורכזת הלשכה של המשרד- מיכל רפאלי ודנו בקידום המפקד בעירייה.

החל מה- 3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם עיריית קריית אונו. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022. נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

 

חיים סופר, מנכ"ל עיריית קריית אונו: "נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה. אני קורא לתושבי העיר שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין להשיב לשאלון המפקדי לטובת כולנו". מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור המשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי קריית אונו נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ"ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ"ס עושה שימוש במאגרי מידע מינהליים כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700  אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל.

פרטים נוספים ברשתות – מפקד האוכלוסין 2022

ראש העיר ישראל גל

בצילום: ראש העיר ישראל גל

צילום: עיריית קריית אונו