עיריית קריית אונו השיקה שירות חדש למען התושבים ולמען איכות הסביבה. אם עד כה תושבים שרצו לפנות מוצרי חשמל נדרשו להגיע בעצמם לנקודת הפינוי, הרי שמעתה ניתן יהיה לפנות פסולת זו למדרכה פעם בשבוע מיום שני בשעה 10:00 בבוקר ועד יום ג' באותה שעה. כמו כן, ניתן להזמין במוקד העירוני (טל' 9994*) פינוי מפתח הבית בעלות סמלית של 150 ₪, למעט בסמטאות. המהלך נועד לעודד תושבים לפנות פסולת של מוצרי חשמל ישנים באופן מסודר ומאורגן ובכך לתרום לשמירה על איכות הסביבה.

מכונת כביסה ברחוב