בעקבות הודעת מכבי אש, ייהרס מבנה מסוכן בקריית אונו כבר בימים הקרובים. בעקבות הודעת מהנדס קונסטרוקטור, כי הבנין ברחוב אחאב 3 בקריית אונו מסוכן למגורים, הודיעו פקחי העירייה ל-14 דיירי הבניין כי עליהם לפנות את דירותיהם מיידית. על פי ההערכות המוקדמת שהתקיימה עם נציגי העייריה, מכבי אש והמשטרה בעיריית קריית אונו, יפונה הבניין מיידית. הבניין ברחוב אחאב 3 בעיר מיועד לפינוי-בינוי ונמצא כבר בהליך מתקדם. העירייה הודיעה ליזם כי תזרז את הליכי הרישוי האחרונים לבינוי בהליך מיוחד וכבר בתחילת השבוע תעלה בקשה לוועדה המקומית. העירייה נמצאת בקשר ישיר עם דיירי הבניין ועם היזם על מנת למצוא פתרונות לבעיות העולות מהפינוי המהיר וכן מציאת פתרון למסגרות החינוך של הילדים. ישראל גל, ראש העיר קריית אונו פנה ליזם, על מנת שזה ימצא פתרונות מגורים לתושבים, הזהים לאלו שהיו מתקיימים לו התחיל תהליך הפינוי בינוי.