החלו עבודות השיפוץ בתיכון החדש בקריית אונו

בעיריית קריית אונו מתכוננים במרץ לפתיחתו של התיכון החדש בספטמבר הקרוב. עבודות השיפוץ במבנה בית הספר שהיה בעבר חטיבת שז"ר כבר מתקדמות, וממש בקרוב באגף החינוך יתכנסו לבחור את המנהל או המנהלת הבאה, מבין מי שיגשו למכרז לניהול התיכון המבוקש.
הלכה למעשה מדובר בתיכון "צומח" אליו ישובצו בוגרי כיתות ט' משלוש החטיבות בעיר והן בעוד שלוש שנים יהוו את מחזור א' של התיכון.


באגף החינוך החל תהליך של בחינת מגמות ומסלולים ייחודיים וחדשנים שיוקמו בתיכון החדש, ויהוו תוספת משמעותית למגוון המגמות הקיימים בעיר ומכאן גם תוספת בחירה לעולים והעולות לכיתה י'. החלטה סופית על המגמות הייחודיות בתיכון החדש והצומח תתקבל עם בחירת המנהל או המנהלת הבאה.

המבנה המשופץ  הינו שלב א' בבניית התיכון, שלב ב'  של התיכון החדש יבנה על מגרש הכורכר הצמוד אליו.


 

 

הדמיה של הבית ספרהדמיה של הבית ספרהדמיה של הבית ספרהדמיה של הבית ספרהדמיה של הבית ספרהדמיה של הבית ספר
הדמייה: דאטום אדריכלים ומהנדסים יועצים