כנס מטפלות צהרוני המתנ"ס

בשבוע שעבר התקיימה עוד השתלמות, שניה במספר לניהול מיטבי לצוותי צהרוני המתנ"ס.

בהשתלמות הנוכחית נתנו דגש על השונות והייחודיות בכל ילד, וכיצד כל צוות מנהל בצורה איכותית את השונות והייחודיות בין הילדים ואת ההתמודדויות השונות בצהרון. את ההשתלמות העבירה חגית בן יקר הרכזת הפדגוגית של צהרוני המתנ"ס ונכחה בו גם עוגן נווה מנהלת צהרוני חוויטף של המתנ"ס שנכנסה לתפקיד זה לא מכבר.

בהזדמנות זו נאחל בהצלחה לעוגן בתפקידה החדש.

 

תמונה של כמה מטפלות