75% מהאנרגיה הנצרכת במבני העירייה מקורם באנרגיית השמש


בישיבת מועצת העיר האחרונה שהתקיימה לפני מספר ימים, הציג אהרון צ'יקורל, מנהל מחלקת איכות הסביבה בעירייה, מידע מרתק באשר לשימוש באנרגיית השמש לייצור חשמל על גגות מוסדות הציבור ומבני העירייה ברחבי העיר.

כזכור, בתחילת שנת 2021 עיריית קריית אונו הכריזה על הצטרפות למהפכה הסולארית ומאז הותקנו לוחות סולאריים על  38 גגות מבני הציבור ומגרשי הספורט בעיר, בהספק ייצור כולל של 3,721 קילו-ווט. אלו מייצרים הכנסה שנתית של 2,550,000 ₪.


ראש העיר : "חזון העיר הינו להיות בקרוב "עיר מאופסת אנרגיה". כיום 75% מהאנרגיה הנצרכת במוסדות הציבור מגיעים מהשמש ואנו נמשיך לקדם פרויקטים ומיזמים שמקדמים התייעלות אנרגטית ברחבי העיר."


מנהל מחלקת איכות הסביבה בעירייה אהרון צ'יקורל מסר: שימוש באנרגיית השמש בעיר לצד תאורת לד חסכונית שהותקנה כאן בשנים האחרונות, החלפת יחידות מיזוג אוויר ישנות בחדשות וחסכוניות בחשמל והחלפת רכבי העירייה לחשמליים מקטינים את זיהום האוויר. יודגש כי המעבר לאנרגיה נקייה הביא לצמצום טביעת רגל פחמנית בעיר (סך פליטת גזי החממה הנגרמת עי האדם) השווה בערכה ל 9,0000 עצים בספיחת פחמן דו חמצני.

 

צילום מהאוויר של הגגות הסולאריים על גג בית הספרצילום מהאוויר של הגגות הסולאריים על גג בית הספר

צילום: עיריית קריית אונו