חברי מועצת העיר דורמגן, גרמניה, העיר התאומה של קריית אונו, תומכים במדינת ישראל ומגנים בחריפות את מתקפת הטרור של חמאס

השבוע הגיע לקריית אונו, מגרמניה, אובה שונדר, המכהן כיושב הראש של ברית הידידדות בין קריית אונו והעיר התאומה דורמגן שבגרמניה ובידיו מסר ישיר מראש העיר דורמגן, אריק לירנפלד ומחברי מועצת העיר המקומית, ומסמך בו החלטה פה אחד של כל חברי מועצת העיר דורמגן התומכים בישראל.

 

 

צילום המסמך בו החלטה של חברי מועצת העיר דורמגן