תווי חניה שתוקפם פג בסוף 2020 הוארכו עד סוף שנת 2021