גם הצגת ילדים, גם הפעלות של תנועת הצופים

קריית אונו עם משפחות חיילי וחיילות המילואים


למעלה מ- 1400 חיילי וחיילות מילואים מתושבי קריית אונו גויסו למלחמת חרבות ברזל. מחלקת הנוער והצעירים בעיריית קריית אונו, מפעיל מערך שלם של תמיכה במשפחות בעת הזאת. בחופשת חנוכה הוזמנו משפחות המגוייסים והמגוייסות לאירוע הוקרה ותמיכה, אשר התקיים בספרייה העירונית. במסגרתו התקיים מתחם פעילות

לילדים, שהופעל על ידי מדריכי תנועת הצופים מהשבטים און וגלעד, הועלתה הצגה לילדים, התקיימו הפעלות שונות ומגוונות יחד עם הדלקת נר שמיני של חנוכה בהשתתפות נציגים מהנהלת העיר.


תמונות: עיריית קריית אונו