בזמן שבהרבה ערים בישראל מערכות החינוך סופגות ביקורת על מחסור במרחבים מוגנים והורים המסרבים לשלוח את ילדיהם לגני הילדים הלא ממוגנים, ההחלטה של עיריית קריית אונו למגן את כל גני הילדים בעיר, שחלקם נבנו לפני שנים רבות (עוד לפני קום המדינה), מתבררת היום כאוויר לנשימה להורים רבים ולמעלה מ 90% מילדי.ות גילאי הגן מגיעים מדי בוקר לגנים ממוגנים בקריית אונו.

עם תום מבצע צוק איתן בשנת 2014 קיבלה עיריית קריית אונו החלטה לדאוג למגן את כל גני הילדים בעיר על מנת שיהיו ערוכים במידת הצורך.
עם פרוץ מלחמת "חרבות ברזל", המאמץ והמשאבים שהשקיעה העירייה הוכחו כנכונים, וכיום קריית אונו נמצאת בפסגת הערים בישראל, בהם גני הילדים ממוגנים ואף נמצאת בעודף של גנים ממוגנים.

הלכה למעשה בקריית אונו ישנם 76 גני ילדים ממוגנים על ידי מקלט או ממ"ד או מרחב מוגן מתוכם רק 68 פעילים, מכאן שלעירייה יש עודף של מקומות מוגנים, שמונה "גלגלים רזרביים", המאפשרים לעירייה לפעול בגמישות תוך מציאת פתרונות ויצירת פתרונות לצרכים נוספים שעלו עם פרוץ המלחמה.

פעולת מיגון הגנים איפשרה לעיריית קריית אונו להפעיל את כל גני הילדים בעיר, לרבות העברת גנים בודדים למקומות מוגנים אחרים לבקשת ההורים, כמו גם פתיחת ארבע  שמרטפיות לטובת ילדי העובדים החיוניים וכוחות הביטחון במקומות מוגנים כפי שעשתה העירייה  עם פרוץ המלחמה.

עיריית קריית אונו  תמשיך לדאוג לביטחון ילדי וילדות העיר, הנמצא בראש סדר העדיפויות שלנו.