אבטחה

אחריות אגף הביטחון כוללת: אבטחת מוסדות החינוך בהתאם לתקצוב משטרת ישראל בהתבסס על אבטחה חמושה צמודה; האגף מקיים תרגילי היערכות והכנות לשעת חירום במוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים. התרגילים כוללים: ירידה למקלטים, פינוי עקב התראה על רעידת אדמה, תרגיל ארצי למוסדות חינוך של פיקוד העורף לתלמידים וצוותי בתי הספר.

במסגרת פעילות האגף מתקיימים כנסים והשתלמויות לסגלים ובעלי תפקיד. המחלקה מבצעת הכשרות בנושא עזרה ראשונה וכן מבצעת ביקורות וטיפול אחזקת ציוד במוסדות חינוך-  חליפת מיגון בית ספרית. הקב"טים מבצעים ביקורות שוטפות במוסדות החינוך לגבי הנושאים הבאים: אבטחה, גידור, שערים, ציוד כיבוי אש, ציוד עזרה ראשונה, מערכות מצוקה, מערכות כריזה, מערכות אזעקה, מצלמות ביטחון, מקלטים ומפגעים בטיחותיים ויציאות חוץ בית ספריות. האגף מקיים תדרוכים לצוותי ההוראה השונים, ולמאבטחים לאורך כל שנת הפעילות. התדרוכים כוללים תדרוכים לקראת אירועים שונים בחגים ובקייטנות הקיץ, וכן תדרוכים לקראת משלחות נוער לחו"ל, הסעות, חופשות, תדרוכי ביטחון ובטיחות קבלנים בטרם כניסה לעבודה, ועוד.

במהלך שנת הפעילות המחלקה מציבה מאבטחים במוסדות החינוך בעיר בהתאם לתקציב משטרת ישראל באמצעות חברת אבטחה חיצוניות.

אבטחת מוסדות ונכסים עירוניים 

האגף דואג להצבת מאבטחים במוסדות העירייה השונים עפ"י דרישה, האגף אחראי להתקנת מערכות מיגון ואזעקות בכל מבני העירייה בעיר.

אבטחת אירועים בעיר 

האגף עוסק בהכנת תכניות אבטחה לכלל אירועי העירייה כגון, אירועים ממלכתיים, טקסי ימי הזכרון , אירועי יום העצמאות, אירועי קיץ, אירועים של המתנ"ס, וכו'.

בניית תכנית לאירועים עירוניים, אישורה ותפעול כוחות אבטחה.

שת"פ משטרת ישראל