פעולות המחלקה לחירום וביטחון נועדו להעניק סיוע לגורמי החירום וההצלה (משטרה, מד"א, כיבוי, צה"ל) כאשר מוכרז מצב חירום שיש בזמן שגרה.

הערכות למצב חירום: 

האגף פועל תחת כל השנה להכשיר את עובדי העירייה לקראת מצבי חרום מספר המצב מלחמה, רעידות אדמה משבר מים וכו'. פעולות האגף בשגרה כוללות, ביצוע אימוני שטח, קיום הדרכות, בקרות רכש והציידות.

בשעת חירום תמשיך העירייה לספק את כלל השירותים החיוניים לתושביה, ברציפות, ככל שניתן ובהתאם למצב החירום, בשיתוף פעולה עם ארגוני החירום וההצלה ומשרדי הממשלה. העירייה תמשיך לתפקד כסדרה, תטפל בתשתיות, ניקיון העיר ותקינות מערכת הכבישים, תפעיל את מוקד השירות 106, את אתרי החירום השונים, ואת מרכז ההפעלה העירוני שיפעל בתיאום עם כל גורמי הביטחון, החירום וההצלה. אגף הביטחון באמצעות מחלקת שירותי החירום אחראי לריכוז הנושאים בעירייה הקשורים למצבי חירום הן בזמן רגיעה והן בשעת חירום.

נושאים אלה כוללים: פיגוע המוני, מגה פיגוע, אסון טבע, התמוטטות בניין, רעידת אדמה, פגיעה מחומרים מסוכנים, אירוע מלחמתי באחת הגזרות במדינה, מלחמה כוללת, קליטת אוכלוסייה מפונה מחוץ לעיר ובתוך העיר, טיפול במקלטים ציבוריים, הפעלת מרכז הפעלה וחפ"ק עירוני.

אגף הביטחון מקיים קשר בנושאים אלה עם פיקוד העורף, מל"ח, פס"ח, משטרה, מד"א, כיבוי אש, משרד הפנים (ושאר משרדי הממשלה בנושאים אלה), חברת חשמל, ביטוח לאומי, משרד הבריאות המחוזית וכו', וכן קשר וסיוע הדדי עם רשויות מקומיות שכנות.

מטרות האגף בשע"ח

הערכות לאירועי חירום בתרחישים של מלחמה, אסון מתמשך (רעידת אדמה), אירוע רב נפגעים (חומ"ס, התמוטטות) , פנדמיה

תשתיות לחירום

מקלטים

 

מרכז הפעלה בחרום – מרה"פ  (במצבי מלחמה, אסון)

מרכזי קליטה למפונים בבתי ספר ברחבי העיר

מוכנות לחירום

חפ"ק נייד עירוני ושותפות בחפ"ק אחיד באירוע.

קורסים, השתלמויות וריענון לבעלי תפקידים בחירום .

שיבוץ כ"א עירוני לחירום.

תרגילים- השתתפות בתרגילים ארציים (נק’ מפנה) והפעלת תרחישי חירום עירוניים (מים, זיהום, חומ"ס)

שת"פ עם גופים חיצוניים לחירום- פקע"ר, רח"ל , פס"ח, מל"ח משטרת ישראל, שלטון מקומי, מד"א, כב"א, זק"א ,חברת חשמל, מי אונו, משרדי ממשלה (בריאות, פנים, בטחון) .

מחסן חירום עירוני- אחסון ציוד חירום ויכולת ניפוק באירועי חירום.

קישור לאתר פיקוד העורף

המיקלוט בעיר
חוקי התפקידים האזרחיים תשי"א משנת 1951 קובע לשני מדינת ישראל והרשומות לדאוג למחסה לכל התושבים במקום
החירום . לעיריית קרית אונו 15 מקלטים ציבוריים מדגמים שונים. העירייה מתחזקת אותם ושומרת על תקינותם לעת חירום.
לענות על צרכים קהילתיים כמו חוגים מועדוני נוער ופעילויות שונות הסבו בסיוע מפעל הפיס את המקלטים לדו תכליתיים. הם יכולים להשתמש בפעילות ציבורית מגוונת ואינם גורורים מייעודם לשעת חירום.
בבניינים רבי קומות המקלט המשותף שייך לכל דיירי הבית. חובת ועד הבית לדאוג למקלט ולכשירותו לשעת חירום.
פיקוד העורף הכיר בצרכי הדיירים, ונתן הנחיות המפורטות את המותר והאסור בשימוש במקלט המשותף - המקלט המשותף יכול לשמש לאחסון עיכול תינוקות, אופניים, חדר משחקים ופעילות חברתית.

רעידות אדמה - הנחיות
אם ניתן לצאת מהמבנה בתוך שניות, צאו מהמבנה אל שטח פתוח.
אם לא תוכל לצאת מהמבנה האחרונה, היכנסו למרחב המוגן (ממ"ד).
אם לא ניתן לצאת מהמבנה האחרונה עם המרחב, צאו אל חדר המדרגות אושהמשיכולרדת.
צמודים לקיר פנימי.

לרשותכם עלון הסברה חדש המפרט את הנחיות ההתגוננות המעודכנות לרעידת אדמה.

 

 

 

 

מקלטים

 

 

 

 

 

סמדר סוויסה
מנהלת מחלקת חירום
03-5315661
קבלת קהל: בתאום מראש

דורית פאר
מזכירה