לצורך פתיחת תיק לרשיון עסק יש להגיש את המסכמים הבאים:

העסק הוא תאגיד/חברה (חובה) שדה חובה


מגיש הבקשה בעל זכות החתימה (חובה) שדה חובה

חלק א'

עסק מזון (חובה) שדה חובה
חלק ב'
חלק ג וחלק ד
חלקים ג ד ה בטופס