הצהרת בעל העסק

 

 

הנני מבקש לקבל מרשות הרישוי, חוות דעת, בא העסק הנ"ל טעון רישיון עסק עפ"י חוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968 וצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ד 2.11.2003.

 

Browser not supported