מחלקת רישוי עסקים רשאית להנפיק היתרים בכפוף לתקנות חוקי עזר עירוניים.

ההיתרים הניתנים לבעלי עסקים הם:

  • היתר להוצאות שולחנות וכסאות לשטח המדרכה

  • היתר סגירת חורף, שימוש בפרגודים שחורגים משטח העסק

  • היתר חניה למוניות וכו'.

ההיתרים מותנים ברובם ברישיון עסק וכן באישור מספר גורמים כמו משטרת ישראל, בהתאם לסוג ההיתר.

העירייה גובה תמורת מתן ההיתרים תשלום על פי שיטת חישוב ותעריף המשתנה מהיתר אחד למשנהו.

קריטריונים להצבת פרגוד (סגירת חורף לבית עסק)