נוהל פתיחת עסק במחלקת רישוי עסקים

בהוצאת הרישיון מעורבים מספר רב של גורמים. מחלקת רישוי עסקים דואגת שהמשרדים הממשלתיים יאשרו על פי התנאים כפי שקובע החוק - משרד הבריאות, המשרד לאיכות הסביבה, משטרת ישראל, משרד התחבורה, שרותי כבאות, השירותים הווטרינריים, מחלקת ההנדסה.

כדי שבקשת האזרח תטופל במהירות יש למלא את הנחיות המחלקה לרישוי עסקים.

על התושב למלא את טופס 'בקשה עקרונית'. במידה שהתשובה היא חיובית, יש למלא טופס 'בקשה לרישיון', ולהביא למחלקה את המסמכים הבאים:

  • שירותי הכבאות. לצורך זה עליך לפנות לתחנת כיבוי האש.טלפון: 03-6182222, פקס: 03-5797362.
  • תכנית הנדסית של העסק בדוקה על ידי אדריכל. 
    רשימת אדריכלים נמצאת במחלקה לרישוי עסקים לשירותך.
  • תנאים מיוחדים הקשורים בעיקר לעסקי מזון ולשאר העסקים תקבל במחלקה בעת הוצאת הרישיון. התנאים המיוחדים הם חלק בלבי נפרד מהרישיון עצמו.
  • ועדת הרישיונות מתכנסת אחת לשבועיים ודנה בבקשות לרישיון.

רישיון לשלוט העסק

יש להביא סקיצה, את תוכן השלט, צבעו, ומיקומו אך ורק על המבנה.