לוגו חברה לפיתוח

החברה לפיתוח קריית אונו

החברה לפיתוח קריית אונו הנה תאגיד עירוני ומשמשת כמנוף כלכלי לפיתוח וקידום הרשות המקצועית הידועה יזמות ופיתוח כלכלי תוך שימוש מושכל במשאבים העומדים לרשותה.
החברה לפיתוח קריית אונו מהווה אמצעי לפיתוח האורבאני של העיר וקשר ליזמים לפיתוח והקמת פרויקטים כלכליים בעיר.
החברה לפיתוח איננה מתוקצבת על ידי העירייה ו / או כל גוף אחר ופועל על בסיס מדדי הצלחה כלכליים ויעדים ברורים. 

 

רשימת חברי דירקטוריון החברה לפיתוח

 

כוכבה קניסטר

חיים סופר

ליאור בן טריה

צבי לוין, מהנדס העיר

גיל מיכלס

משה דאלי

אלונה בומגרטן

צביקה לוין


תקציב החברה לפיתוח לשנת 2023

דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור 2022

אומדן תקציב ביצוע 2020 והצעת תקציב 2021

תקציב החברה לפיתוח לשנת 2018


דו"ח כספי לשנת 2023

דו"ח כספי לשנת 2022

דו"ח כספי לשנת 2021

דו"ח כספי לשנת 2020

דו"ח כספי לשנת 2019

דו"ח כספי לשנת 2018

דו"ח כספי לשנת 2017


סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 27.9.23

סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 31.5.23

סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 23.4.23

סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 13.11.22

סיכום ישיבת דירקטוריון מיום 3.7.22

פרוטוקול מישיבת דירקטוריון מיום 28.5.19


פרוייקטים בביצוע ותכנון החברה לפיתוח

 

כתובתנו:

שאול המלך 14

 

יצירת קשר

כוכבה קניסטר
יו"ר הדירקטוריון וחברת מועצה

עו"ד אמיר עשבי
מנכ"ל החברה
ניר יהושע
חשב

עמית חליבה
סמנכ"ל הנדסה
גיא סבח
מנהל פרויקטים

יצירת קשר