מוקד 106 הנו הכתובת לטיפול והכוונה במפגעי סביבה ברחבי העיר

אסבסט:

קישורים חשובים מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה:

סקר אסבסט במבני ציבור 2019 

עיריית קריית אונו השלימה את ביצוע סקר האסבסט במבני ציבור, בהתאם להנחיות
והקריטריונים העומדים בדרישת החוק וכפי שהוגדרו ע"י המשרד להגנת הסביבה.
 
לא אותר מופע אסבסט המהווה מפגע אסבסט כהגדרתו בחוק.
אותרו מופעים בודדים של אסבסט, אשר לגביהם הועברה חוות דעת והנחיות לטיפול.
 
המופעים הבודדים יטופלו ע"י העירייה בהתאם להמלצות ולפי סדרי עדיפויות במסגרת תכנית העבודה השנתית.

יתוש טיגריס אסייתי

כל מה שצריך לדעת על יתוש טיגריס אסייתי