מהי גינה קהילתית

גינה קהילתית היא מסגרת עבודה משותפת של קבוצת אנשים, המאמצת שטח אדמה ומטפחת אותו.

הגינה מאפשרת לתושבים להתחבר אל הטבע ולעבוד את האדמה גם בלב סביבה אורבנית.

לגינות הקהילתיות משמעות רבה לפעילים, לשטח ולעיר כולה:

  • לפעילים ולמבקרים- לעבודה ולשהייה בגינה השפעות מרגיעות ומפחיתות לחצים
  • לקהילה- הידוק הקשרים ויחסי הגומלין בקהילה, חיזוק זיקת התושבים לשכונה שבה הם גרים ופיתוח מנהיגות מקומית.
  • לשטח הגינה עצמו – הפיכת שטחים מוזנחים לירוקים ופורחים, השפעה על הקרקע בגינה (עצירת סחף, ייצוב מדרונות).
  • לעיר כולה- שיפור חזות העיר, השפעה מיטיבה על הטבע העירוני והמערכות האקולוגיות בעיר וקידום נושאים הקשורים לאיכות הסביבה ואקולוגיה.

הקמת הגינות הקהילתיות בעיר והפעילות בהן, הן בעידוד ובתמיכת המחלקה לאיכות הסביבה בעיריית קריית אונו.

בקרית אונו פועלות 4 גינות קהילתיות:
 

לפרטים והצטרפות לחצו על הגינה הקהילתית הרצויה