פרטי המבקש

באם לסעיף 2 (ג') בחוק עזר

להתקין שלט (חובה) שדה חובה

סוג השלט (חובה) שדה חובה

כנדרש בוק, אני מצרף תרשים ובו תכנית, המראה את הסוג, הצורה, החומרים, המידות של השלט שיש בדעתי להציג או לפרסם, המסגרת שעליה יוצב השלט או המתקן הנושא אותו, עם המפרט הטכני שלו, צילום המקום שיוצב בו השלט על רקע כל הבניין ופרטים נוספים הדרושים לכך:

(אם הבקשה לשילוט על גדר)

התחייבות וחתימה
אני מתחייב למלא את החלטת העירייה, אם השילוט יותקן שלא לפי היתר או בניגוד לאישור שיינתן, תהיה העירייה רשאית להסירו ולחייבני בכל ההוצאות הקשורות בהסרה.
ידוע לי ש:
  • הרשיון לשלט בתוקף עד ה31/12 בכל שנה, ויש לחדשו בכל 1 בינואר.
  • הרשיון למודעה בתוקף עד תום התקופה בעבורה שולמה אגרת הרשיון.
Browser not supported