כחלק מהערכות העירייה לשעת חירום, אנו פונים אליכם.ן להצטרף למערך המתנדבים/ות לאבטחת מוסדות החינוך באיזורכם.
מועמדים בעלי נשק אישי ברשיון אנא הרשמו וסמנו את המוסד החינוכי הרלבנטי עבורכם